Ritmika i ples za djecu

 

 

Potreba za kretanjem urođena je potreba svakog čovjeka. Od davnina ljudi ples koriste kao način izražavanja i otpuštanja kako pozitivnih tako i negativnih emocija. On, kao oblik neverbalne komunikacije, može zamijeniti tisuće i tisuće riječi i sve reći bez ijedne riječi. Cilj odgojnog plesa koji se koristi u radu s djecom je svestrani razvoj ličnosti koji objedinjuje fizičke, emotivne i intelektualne sposobnosti djece.
Naglasak u našem radu je na razvoju dječje mašte i kreativnosti kroz igru i glazbu kao glavni poticaj. Isto tako, kroz rad potičemo i osvještavamo: muzikalnost, razvoj koordinacije, ravnoteže, fleksibilnosti i preciznosti izvedbe.
Ples doprinosi očuvanju zdravlja i pripomaže pri stjecanju pozitivnih navika.

Omogućite djetetu da kroz kreativnu igru doživi ljepotu pokreta i plesa!

 

Voditeljice ritmike i plesa za djecu: Tea Maršanić i Vanesa Badanjak