Okrugli stol za trudnice i mame

U Studiju Thalia osim što redovito održavamo besplatne treninge za trudnice održat ćemo i nekoliko predavanja, radionica i okruglih stolova.

Za početak ćemo započeti s dvije psihologice i veoma zanimljivim temama okruglog stola, a to su:

„U susret prvim emocijama“, dr. sc. Irma Brković
Teme koje će biti obuhvaćene: Razvoj privrženosti roditelja i djece, faze razvoja privrženosti, roditeljski postupci povezani s razvojem kvalitetne privrženosti. Rane emocije, iskazivanje i prepoznavanje emocija. Rani indikatori temperamenta, razlike u temperamentu među bebama, skladnost djetetova temperamenta i roditeljskih postupaka.

„Glazba, ti i ja“, dr. sc. Ana Butković
Okrugli stol s temom Utjecaj glazbe na nerođeno dijete, majku tokom trudnoće i važnost glazbe za interakciju majke i djeteta od najmanje dobi.

Okrugli stolovi održat će se u petak 23.10.2015. u 17:30 h u Studiju Thalia u Klanječkoj 37a. Namjenjeni su svim trudnicama, mamama, onima koji planiraju postati roditelji te također svima onima koji smatraju ove teme zanimljivima.

Ukratko o voditeljima okruglih stolova:
Dr. sc. Irma Brković je na Faculty of Behavioral and Social Sciences, Leiden University (Nizozemska) magistrirala zdravstvenu psihologiju. Doktorirala je razvojnu psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. godine zaposlena Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta, a 2012. je izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Kao istraživačica je sudjelovala u znanstvenim projektima Determinante roditeljskog ponašanja, Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju, Manifestations of dyslexia: Cross-linguistic studies of the development of reading and writing, Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija, te Pisanje teksta – trening uz pomoć kompjutora djece s disleksijom u Švedskoj i Hrvatskoj. Objavila je niz stručnih i znanstvenih radova u području psihologije roditeljstva, razvoja u adolescenciji te indikatorima tjelesnog razvoja u novorođenčadi. U dugogodišnjoj suradnji sa Službom prevencije Policijske uprave zagrebačke vodi evaluaciju preventivnih programa za učenike zagrebačkih srednjih škola.

Dr.sc. Ana Butković diplomirala je flautu na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, a zatim 2001. diplomirala, 2005. magistrirala, a 2009. godine doktorirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine zaposlena je kao docentica na Filozofskom fakultetu i na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Kao istraživačica je sudjelovala u znanstvenim projektima Informacijska analiza perceptivnih i osjetnih kanala, Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti, te Genetski i okolinski doprinos razvoju ličnosti i zadovoljstva životom. Vodila je 20. Ljetnu psihologijsku školu čija je tema bila Ličnost i glazbene preferencije, a osmislila je i novi izborni kolegij Psihologija glazbe. Sudjelovala je aktivno na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova te objavila niz znanstvenih radova. Predavanja o temama iz psihologije držala je u okviru stručnih usavršavanja profesorima glazbeno-teorijskih predmeta i voditeljima glazbenih vrtića u glazbenim školama, profesorima teorijskih predmeta u osnovnim i srednjim glazbenim školama, te profesorima likovne kulture i likovne umjetnosti.

Molimo vas samo da nam na mail info@studiothalia.com potvrdite svoj dolazak s navedenim imenima svih osoba koje bi prisustvovale.

Hvala vam i vidimo se u petak!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA